วีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์น้ำบาดาล

Loading...

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาล


เครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาล
กิจกรรมสัญจรเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำบาดาล
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตามโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรู้เรื่องน้ำบาดาล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น