วีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์น้ำบาดาล

Loading...

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การประกวดภาพวาดอนุรักษ์บาดาล


          โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพให้หัวข้อ "ความสำคัญของน้ำบาดาล" เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของน้ำบาดาลเเละถ่ายทอดออกมาให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ ถือเป็ฯการเผยเเพร่ให้นักเรียนคนอื่นได้รับความรู้ไปในตัว

1 ความคิดเห็น:

  1. นักเรียนวาดภาพสวยงามเป็นการปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมคะ

    ตอบลบ